HBsAg
ویروس عامل مولد هپاتیت B جزء ویروسهای کبدی DNA دار طبقه بندی می شود . این ویروس کوچک ، دارای پوشش ، DNA  دو رشته و حلقوی که قسمتی از آن تک رشته ای است و دارای آنزیم ریورس ترانس کرپیتاز  است که این آنزیم چسبیده به ژنوم ویروس است و دارای فعالیت ریبونو کلئاز است . ویروس هپاتیت B،عامل بیماری و انسان تنها میزبان طبیعی این ویروس است . ویروس می تواند مدت ها در محیط زیست زنده بماند و کاملاٌ پایدار است . در دوره پنهانی بیماری و در مرحله حاد آن ، ویروس در خون وجود دارد . از خصوصیات این ویروس دوره نهفتگی طولانی بین 6 هفته تا 6 ماه است . ویروس در خون ، سرم ، ادرار و مایعات بدن ( بزاق , ترشحات واژن و اسپرم ) وجود دارد . نزدیک به 5تا 15 درصد بیماران ، مبتلا به بیماری مزمن کبد می شوند و کمتر از 10 درصد بالغین آلوده ، حامل بیماری هستند
ویروس عامل مولد هپاتیت B جزء ویروسهای کبدی DNA دار طبقه بندی می شود . این ویروس کوچک ، دارای پوشش ، DNA  دو رشته و حلقوی که قسمتی از آن تک رشته ای است و دارای آنزیم ریورس ترانس کرپیتاز  است که این آنزیم چسبیده به ژنوم ویروس است و دارای فعالیت ریبونو کلئاز است . ویروس هپاتیت B،عامل بیماری و انسان تنها میزبان طبیعی این ویروس است . ویروس می تواند مدت ها در محیط زیست زنده بماند و کاملاٌ پایدار است . در دوره پنهانی بیماری و در مرحله حاد آن ، ویروس در خون وجود دارد . از خصوصیات این ویروس دوره نهفتگی طولانی بین 6 هفته تا 6 ماه است . ویروس در خون ، سرم ، ادرار و مایعات بدن ( بزاق , ترشحات واژن و اسپرم ) وجود دارد . نزدیک به 5تا 15 درصد بیماران ، مبتلا به بیماری مزمن کبد می شوند و کمتر از 10 درصد بالغین آلوده ، حامل بیماری هستند
 
Serum, plasma
Sample type
100 µl
Sample Volume
50(HRP),Ready to use
Conjugate
TMB,50 µl A +50 µl B
Chromogen
2,Neg(1) & Pos(1)
Control
100.0%
Sensivity
60+30+30 min
Incubation Time
 
دانلود بروشور

انتقاد و پیشنهاد