اولین دوره مسابقات فوتسال تیم های تاثیرگذار در عرصه سلامت ( هلث کاپ) با شعار " مهربانی و نشاط را با من زندگی کن" برگزار می شود.
هدف از برگزاری این دوره از مسابقات عملکرد صحیح به مسئولیت اجتماعی و همچنین حمایت از جامعه سندرم داون ، کاهش آمار تولید نوزادان سندرم داون و ترویج حقوق اجتماعی برابر برای این کودکان می باشد. مراسم افتتاحیه و قره کشی این دوره از مسابقات در تاریخ 1396/5/5 در محل همایش نیایش واقع در میدان کاج سهادت آباد تهران با حضور کودکان سندرم داون ، ورزشکاران، هنرمندان و خیرین و هم چنین تاثیر گذاران صنعت سلامت برگزار شد.
" خانم پوران دخت بنیادی بنیانگزار کانون خیریه سندرم داون ایران"
" کاظم سلیمانی، دبیر کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ایران"
HBsAg
شرکت آریا مبنا تشخیص همانند سایر دوستان در این دوره از مسابقات به عنوان حامی و شرکت کننده حضور یافت.
گروه بندی مسابقات فوتسال هلث کاپ 1396
بازی اول گروهی مابین تیم های آریا مبنا تشخیص و طلوع بی نشان ها
HBsAg
 بازی دوم گروهی مابین تیم های آریا مبنا تشخیص و تیم ملی هنرمندان
بازی سوم گروهی مابین تیم های فوتسال آریا مبنا تشخیص و شهید مطهری
در انتهای بازی های گروهی تیم های فوتسال هنرمندان و آریا مبنا تشخیص به عنوان تیم های برتر گروهی به دور ¼ نهایی بازی ها هلث کاپ صعود کردند.
HBsAg
بازی در مرحله حذفی ¼ نهایی بین تیم های فوتسال آریا مبنا تشخیص و اورژانس تهران
در انتهای بازی های مرحله ¼ نهایی تیم فوتسال آریا مبنا تشخیص به همراه سه  تیم دیگر هنرمندان ، نهاد ریاست جمهوری و شرکت پیشتاز طب به مرحله نیمه نهایی مسابقات صعود کردند
 
بازی در مرحله حذفی نیمه نهایی بین تیم های فوتسال آریا مبنا تشخیص و نهاد ریاست جمهوری
با توجه به نتاایج بدست آمده در مرحله نیمه نهایی "اولین دوره مسابقات فوتسال هلث کاپ" تیم های هنرمندان و آریا مبنا تشخیص به فینال مسابقات راه یافتند و همچنین تیم های پیشتازطب و نهاد ریاست جمهوری رده بندی این مسابقات را برگزار می کنند.
HBsAg

انتقاد و پیشنهاد