دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین "کنگره کشوری ارتقاء کیفیت آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران "
دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین "کنگره کشوری ارتقاء کیفیت آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران "در تاریخ 31 فروردین الی 3 اردیبهشت ماه 1396 در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد. محور های ارائه شده در این دوره از کنگره ، در جدول ذیل آمده است.
 
ردیف
عناوین و محورهای کنگره
مسئولین محورها
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
دکتر سید مجید سزاوار کمالی
19
دکتر حسین غلامی
20
21
22
 
 
Neonatal-TSH
شرکت آریا مبنا تشخیص همگام با سایر شرکت های فعال در این حوزه مفتخر به میزبانی تمامی استادان ، همکاران گرامی و مدعوین محترم "کنگره کشوری ارتقاء کیفیت آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران "بود. در پایان این کنگره و بر اساس نظر سنجی هیات اجرایی شرکت آریا مبنا تشخیص به دریافت لوح تقدیر تولید کننده برتر پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی ایران نایل آمد.

انتقاد و پیشنهاد