نهمین کنگره بین المللی و چهارهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی
نهمین کنگره بین المللی و چهارهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خذمات آزمایشگاهی تشخیص طبی در تاریخ 95/1/31 لغایت 95/2/3 در مرکز همایش های رازی تهران برگزار گردید. این کنگره با حضور چهره‌های علمی داخل و خارجی رشته علوم آزمایشگاهی و همچنین مشارکت دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و مراکز تحقیقاتی همه ساله در تهران برگزار می‌شود. امسال نیز شرکت آریا مبنا تشخیص افتخار حضور در نمایشگاه جانبی کنگره کشوری ارتقاء کیفیت و همچنین میزبانی شما همراهان همیشگی را دارا بود.

انتقاد و پیشنهاد