حضور در سومین کنگره فن آوری های نوین آزمایشگاهی
امسال شرکت آریا مبنا تشخیص مفتخر بود تا درسومین کنگره فن آوری های نوین آزمایشگاهی ( 14-12 مهر) میزبان شما همراهان همیشگی باشد

انتقاد و پیشنهاد