بازدید جناب آقای دکتر محمد فرهادی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری
جناب آقای دکتر محمد فرهادی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یکشنبه مورخ 94/05/18 ضمن بازدید فضای تولید شرکت آریا مبنا تشخیص از  نزدیک با محصولات این شرکت آشنا شدند. ایشان ضمن تشکر از زحماتی که در حوزه فرآورده های تشخیصی در این شرکت بعمل آمده است، ابراز امیدواری نمودند تا با تلاش روز افزون نیروهای متخصص و علمی این کشور، بتوانیم تکنولوژی های نوین را در کشورتوسعه دهیم. 

انتقاد و پیشنهاد